Dakota
Dakota

The BBMF Douglas C-47 Dakota (ZA947) flying over Ladybower Derbyshire

Photographer: Stephen Elliott

Buy this item online:

 
Item added to cart
Dakota

The BBMF Douglas C-47 Dakota (ZA947) flying over Ladybower Derbyshire

Photographer: Stephen Elliott

Buy this item online:

 
Item added to cart